Landgoed Den Alerdinck II

Het totaalplan voor het landgoed is een combinatie van ‘Rood-voor-Groen’ en ‘Rood-voor-Rood’. Met de aanleg van 24 hectare nieuw bos- en natuurgebied en een natuurvriendelijk beheer van agrarische gronden wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de ecologische hoofdstructuur. Op drie erven zijn de oude bedrijfsopstallen gesloopt. 

Als compensatie voor sloop en voor de investeringen in landschappelijke, ecologische  en recreatieve waarden mogen vijf nieuwe woningen worden gebouwd. In de exploitatie is rekening gehouden met de dalende inkomsten en de stijgende beheerskosten.

De vijf nieuwe woningen komen op een nieuw erf ‘De Hofstee’. Deze woningen worden geclusterd rond een centrale, gedeelde ruimte (het erf). In het beeldkwaliteitsplan zijn de situering, vorm en architectuur van de woningen verder uitgewerkt. Met dit plan wordt een bijzonder element aan het landgoed toegevoegd, dat past bij de wens tot ruimtelijke versterking van het landgoed. 

DARaalte Den Alderdinck2Raalte Den AlderdinckRaalte Den Alderdinck bouwlocaties