header Barge

Buitenplaats 't Barge

Aan de rand van Eefde ligt de historische buitenplaats ’t Barge. Na het overlijden van de langstlevende ouder hebben de vijf kinderen (als gezamenlijke eigenaren) zich beraden over de toekomst van dit prachtige, maar dure familiebezit. Het onderhoud van de fraaie Springer-tuin met omliggend parkbos was zeer kostbaar en de inkomsten die de opstallen genereerden waren gering. Gestart is met een analyse van de onderhoudskosten en een advies hoe daar substantieel op bezuinigd zou kunnen worden. Vervolgens is in overleg met de gemeente bekeken op welke wijze een herbestemming van de villa en van een op het terrein staande historische schuur de inkomsten van de buitenplaats zouden kunnen verhogen. De ruimtelijke procedure om de villa te splitsen in maximaal vijf appartementen en de schuur te herbestemmen tot woning is opgestart en wordt begeleid door Gerrit Jan Liet.

 

Barge huislufo Barge Eefde met grensP1010290P1010324