Ing. G.J. (Jeanine) Jentink

jeanine-jentink

Planoloog met een jarenlange ervaring in grote en kleine ruimtelijk ordeningsprojecten, waaronder:

  • Opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen bij ontwikkelingen, herbestemming of nieuwbouw.
  • Coördineren en begeleiden van onderzoeken op het gebied van ecologie, bodem, archeologie, cultuurhistorie, geluid, milieuzonering e.a.
  • Opstellen van landgoedvisies.
  • Gesprekspartner richting overheden.

Haar kracht ligt erin om belangen af te wegen, onderwerpen met elkaar te verbinden en een complex verhaal op een heldere wijze te vertellen. Zij kent de taal van de overheid en weet tegelijk de belangen van de landgoedeigenaar op waarde te schatten.

  • Auteur van de “Handreiking Landgoederen en  bestemmingsplannen” (i.o.v. Federatie Particulier Grondbezit). Deze handreiking geeft niet alleen uitleg over het bestemmingsplan, maar biedt ook een richtingwijzer hoe men tot een goed doordacht plan (landgoedvisie) komt en langs welke wegen deze gerealiseerd kan worden.

Jeanine is als planoloog verbonden aan Buro SRO.

 

Projecten