header-bestemmingsplan

Bestemmingsplan en vergunningen

Nieuwe ideeën kunnen niet altijd worden gerealiseerd binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Dan moet het plan worden herzien. De adviseurs van Landgoednetwerk hebben veel ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen. Voor een landgoed als geheel of een partiële herziening voor een locatie. 

Soms is een herziening van het  bestemmingsplan niet nodig, maar kan worden volstaan met een eenvoudiger procedure. Landgoednetwerk kan u van dienst zijn bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en bij het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen om te mogen afwijken van de regels in het bestemmingsplan.