header-functie

Functiewijziging van gebouwen

Hergebruik van bestaande gebouwen. Oude opstallen slopen en er een heel nieuw gebouw voor in de plaats zetten. Functiewijziging kan op diverse manieren worden ingevuld. Afhankelijk van de vraag kan Landgoednetwerk u helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, een herziening van het bestemmingsplan of het maken van een inrichtingsplan. Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar de plek en de gebouwen zelf te kijken, maar ook naar de inpassing in de omgeving. “Begrip voor de plek” is hierbij het sleutelwoord. 

Functiewijziging van grond

Omzetten van landbouwgrond in natuur. Dit kan met gesloten beurs als ‘rood voor groen’ of met subsidie als de grond deel uitmaakt van het provinciale natuurnetwerk. Landgoednetwerk kan u behulpzaam zijn bij het maken van een inrichtingsplan met begroting, nodig voor de aanvraag van inrichtings- en functieveranderingssubsidie, of met het opstellen van een bestemmingsplan.

luchtfotofw2fw3fw4