header-landgoedvisie

Landgoedvisie

Een Landgoedvisie of Masterplan is een strategisch document waarin de ambities van de eigenaren voor het landgoed worden verwoord. Het geeft weer op welke wijze het landgoed in de komende jaren beheerd en ontwikkeld gaat worden. Een Landgoedvisie bevat een analyse van de huidige financieel-economische situatie van het landgoed en geeft voorstellen om (zo nodig) nieuwe economische dragers te ontwikkelen of bestaande activiteiten uit te bouwen of om te vormen. Uiteraard passend bij het karakter en de kwaliteiten van het landgoed.

Bij een Landgoedvisie onderscheiden wij twee stappen: het opstellen en de uitvoering ervan. Het opstellen doen wij samen met de familie. De uitvoering vraagt veel overleg met de gemeente, soms ook met de provincie. Subsidies en vergunningen moeten op de juiste wijze en op het goede moment worden aangevraagd. Wij kunnen hierin optreden als projectleider / adviseur.