ineke brusseIr. H.C.M.(Ineke) Brusse

Rentmeester

Adviseert over fiscale vraagstukken bij landgoedbeheer, zoals:

  • rangschikking onder de Natuurschoonwet;
  • beoordeling van wél (box I) of niet ondernemen (box III) bij de nieuwbouw van opstallen en de beoordeling van het BTW-ondernemerschap;
  • afhandeling van de aangifte erfbelasting m.b.t. landgoederen
  • natuursubsidies en hun belastbaarheid voor de Inkomstenbelasting en de BTW. Ook de set-aside subsidies en de subsidies op grond van de Regeling aanleg snelgroeiend bos op landbouwgronden

Ineke heeft een opleiding in het bos- en natuurbeheer (Velp en Wageningen) en is daarna 10 jaar werkzaam geweest in de belangenbehartiging van bos, natuur en landbouwgrond, zowel van particulier eigendom (Federatie Particulier Grondbezit) als van overheden en terreinbeherende organisaties (voormalige Bosschap). Zij heeft sinds 2009 haar eigen adviesbureau en is gespecialiseerd in het oplossen van belastingvraagstukken en aanpalende juridische problemen, die vooral particuliere eigenaren tegenkomen bij het landgoedbeheer. Ineke is kandidaat makelaar KRMT en rentmeester NVR.

Projecten