header-ontwerp

Ontwerp en inrichting

Wij maken stedenbouwkundige schetsplannen, massa-ruimte studies en concrete inrichtingsplannen.

Het stedenbouwkundig schetsontwerp vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Vaak laten we het schetsontwerp vergezeld gaan van een beeldkwaliteitsplan met uitgangspunten op het gebied van stedenbouw, architectuur en landschappelijk inrichting. Op die wijze is er een helder ruimtelijk kwaliteitskader dat de ambities weergeeft van het plan.

Voor het uitvoeringstraject werken wij het schetsontwerp verder op detailniveau uit in inrichtingsplannen en begeleiden wij desgevraagd het architectonisch ontwerp.