Gerrit Jan LietIng. G.J. (Gerrit Jan) Liet

Landgoedbeheerder in de breedste zin van het woord. Sinds 1989 heeft Gerrit Jan zijn eigen adviesbureau BLG. Hij richt zich op:

  • Projectmatige opdrachten, zoals het opstellen van een landgoedvisie, aanvragen van subsidies of vergunningen of het begeleiden van een functiewijzigingstraject.
  • Landgoedbeheer op vaste basis, waarbij een jarenlange samenwerking op basis van vakmanschap en vertrouwen ontstaat.
  • Het namens een landgoedeigenaar optreden als gesprekspartner richting overheden (gemeenten en provincies).

Gerrit Jan is ook:

De kracht van Gerrit Jan is om op een informele manier tot werkbare oplossingen te komen. Hij is opgeleid aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische school, richting bosbouw/natuurbeheer (diploma 1981). 

 

Projecten