header Rijzenburg

Herbestemming Rijzenburg

Bij de ingang Schaarsbergen van het Nationale Park De Hoge Veluwe staat de oude herberg ‘Rijzenburg’. De laatste jaren bleek een rendabele horecagelegenheid op deze plek onhaalbaar. Daarom wil het park dit erf herbestemmen naar reguliere bewoning en het pand splitsen in twee zelfstandige woningen. Gerrit Jan Liet verzorgde als projectleider het overleg met gemeente en provincie en de communicatie met omwonenden.