header1 sterreschans

Hofstede Sterreschans

Hofstede Sterreschans was één van de drie pilots in de provincie Utrecht voor het opstellen van de provinciale ‘Leidraad behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen’. Het Ontwikkelplan voor Hofstede Sterreschans geeft aan welke nieuwe kostendragers noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Herbestemming van de monumentale boerenhoeve uit 1760, de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw, alsmede de realisatie van één of meer nieuwe woningen (op basis van erfpacht) moeten hieraan bijdragen.

De ervaringen die zijn opgedaan met de pilots zijn verwerkt in bovengenoemde ‘Leidraad behoud door ontwikkeling’. Provincie en gemeenten kregen met dit traject inzicht in hoe complex de problematiek op buitenplaatsen is en wat dit vergt van het proces van planvorming. Landgoednetwerk is vervolgens namens de eigenaren van Hofstede Sterreschans als projectleider gestart met het nader uitwerken en vervolgens realiseren van het ontwikkelplan.

 

boerderij sterreschanskaart sterreschanshuisje sterreschansweiland sterreschans