header strikland

Inrichting landgoed Strikland  

Tussen de dorpsrand van Beugen en het natuurgebied De Vilt ontstaat een nieuw landgoed. Uitgangspunt bij het ontwerp van het landgoed is om de karakteristieke rand van akkers, die als een schil tussen de oude Maasarm en het dorp ligt, open te laten. Er ontstaat een afwisselend patroon van akkers, bloemrijke graslanden, boomgaarden en weides. De woonkavels liggen geclusterd te midden van de akkers. Op deze manier blijven de doorzichten gehandhaafd. Buro SRO heeft in het vervolgtraject tevens het bestemmingsplan opgesteld.

Opdrachtgever: Maeselandt Projecten

beugen1beugen2hekDas1