header BP sterreschans

Inspraak en zienswijzen

Op uw verzoek verzorgen wij een inspraakreactie of zienwijze op een (voor)ontwerpbestemmingsplan. We letten er op of gronden en gebouwen op de juiste manier zijn weergeven en of de regels geen belemmeringen opleveren voor het gewenste beheer. Daarnaast kijken we of wenselijke ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd zonder dat daarvoor onnodig lange en kostbare procedures nodig zijn.