header maarn

Landgoed Huis te Maarn

Landgoed Huis te Maarn is recent overgegaan op een nieuwe generatie. Na decennialang beheerd te zijn geweest door twee broers zijn nu hun volwassen kinderen eigenaar en beheerder van het landgoed. Zij hebben behoefte aan een duidelijke visie op de toekomst.

Het KAMM-convenant* bood daarin kansen voor ontwikkelruimte. Met Gerrit Jan Liet als penvoerder/redacteur is in goed overleg een toekomstvisie opgesteld. Landgoed Huis te Maarn werkt volop mee aan de realisatie van het ecoduct over de N227 en middels maatwerkbeheer aan de aansluiting daarvan op omliggende heideterreinen. Het landgoed krijgt de kans om extra economische dragers te ontwikkelen in de vorm van drie bouwkavels voor vrijstaande huizen op een fraaie locatie, die middels erfpacht structureel kunnen gaan bijdragen aan de beheerbegroting. Gerrit Jan is projectleider voor het gehele planproces.

*Het KAMM-convenant is een overeenkomst van de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug met de aan elkaar grenzende landgoederen Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn. 

lufo htM oudpag10wonen in het boszonnestraal