header-medler

Toekomstvisie ’t Medler

't MedlerLandgoed ’t Medler ligt in het prachtige buitengebied van Vorden en is één van de zogeheten ‘Acht kastelen’, waar de bekende 100-jarige fietsroute langs loopt. De toekomsvisie voor ’t Medler is gebaseerd op “voor wat hoort wat”. De overheid heeft veel wensen ten aanzien van ’t Medler, onder andere op het gebied van natuurontwikkeling, waterretentie, beekherstel en recreatie. Het landgoed wil ook diverse zaken regelen, zoals de verplaatsing van twee bestaande woonbestemmingen naar nieuwe bouwlocaties en subsidie voor restauratie van rijksmonumenten. De visie geeft aan langs welke weg deze zaken gecombineerd kunnen worden en laat met cijfers zien dat de duurzame instandhouding van ’t Medler erdoor wordt versterkt.